ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΟΣ

Θεραπεία είσφρυσης όνυχος στα πόδια

Θεραπεία Είσφρυσης όνυχος

Υπάρχουν δύο τεχνικές πρόληψης και θεραπείας (Α και Β). Και στις δύο τεχνικές χρειάζονται συνεδρίες συντήρησης. Εκτελούνται από εξειδικευμένο ποδίατρο.

Α.) Διόρθωση είσφρυσης όνυχος (όταν το νύχι μπαίνει μέσα στο δέρμα) αναίμακτα, με ειδικούς νάρθηκες διαστολής.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

  • Λείανση του νυχιού με ειδικό αποστειρωμένο τροχό (εικόνα 1)
  • Τοποθέτηση διορθωτικού διαστολικού νάρθηκα που ανασηκώνει και απωθεί τα άκρα του νυχιού, ώστε να μην εισχωρεί στο δέρμα (εικόνες 2,3,4)
  • Τελική απεικόνιση μετά την τοποθέτηση νάρθηκα (εικόνα 5)

Β.) Διόρθωση είσφρυσης όνυχος με την τοποθέτηση ειδικού στηρικτικού νάρθηκα

Ο ειδικός στηρικτικός νάρθηκας είναι ένας αποστειρωμένος πλαστικός σωλήνας με εγκοπή που αγκαλιάζει τα πλαϊνά του νυχιού και το εμποδίζει να εισχωρήσει στο δέρμα. Έτσι, θεραπεύεται και προλαμβάνεται η υποτροπή.

  • Νύχι με είσφρυση (εικόνα 1)
  • Τοποθέτηση του ειδικού στηρικτικού νάρθηκα (εικόνες 2,3,4)